Susedská zľava

Len u nás máte jedinečnú možnosť získať po zateplení Vášho domu získať naspäť až 33 Eur!

Ako to funguje?
* Akcia sa vzťahuje na rekonštrukcie - dodatočné zateplenie šťukatórového stropu alebo dvojplášťovej strechy.
* Minimálny počet nafúkaných vriec fúkanej tepelnej izolácie je 25 ks.
* Zákazník A po aplikácii obdrží list (kartu) s označením SUSEDSKÁ ZĽAVA 33 € s dátumom, tento list poskytne ďalšiemu zákazníkovi B (sused, rodinný príslušník... ) a v prípade zrealizovanej zákazky u zákazníka B, bude zákazníkovi A vyplatená suma 33 € v hotovosti.
* Aplikačná firma vráti 33 € zákazníkovi A po zrealizovaní odporučenej zákazky zákazníkovi B a na základe vystaveného a odovzdaného listu (karty) s označením SUSEDSKÁ ZĽAVA.
* Kópia listu (karty) bude pripnutá k zákazkovému listu z danej aplikácie a bude založená u aplikačnej firmy.
* Ostatné informácie Vám radi poskytneme priamo pri aplikácii.
Zmeny pravidiel vyhradené.

 

Online kalkulácia