Referencie


Podkrovia


Podkrovie I nosníky fúkaná izolácia

 Zateplenie strechy celulózovou izoláciou podkrovia v Liptovskej Štiavnici fúkanou celulózovou izoláciou CLIMATIZER PLUS v hrúbke 400 mm. Izolácia bola nafúkaná do dutín, ktoré boli vytvorené z I nosníkov a zo spodnej strany bola nalatová parobrzda. 

 


Online kalkulácia