ZAUJÍMAVOSTI


17. 01. 2018 - Zateplenie domu má v prvom rade usporiť peniaze za vykurovanie. Je to ale jeho jediná funkcia? Správny výber izolácie dokáže zaistiť, že okrem domácej pohody v zime bude v interiéri príjemne aj v letných horúčavách. A to aj v podkroví, ktoré sa prehrieva najrýchlejšie.

17. 01. 2018 - Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie sa počet astmatikov a detí trpiacich alergiou za posledných 10 rokov zdvojnásobil. V súčasnej dobe 31% detí vo veku 13 až 17 rokov trpí alergiou a ďalších 10% detí nad 5 rokov trpí astmou. Patrí do týchto štatistík aj Vaše dieťa?

25. 09. 2017 - Na túto otázku Vám komplexne dokáže odpovedať Váš projektant alebo z časti si vieme pomôcť aj s aktuálne platnou normou STN 73 0540 - 2. Správny návrh hrúbky fúkanej izolácie a dobrý výber tepelnej izolácie Vám dokáže zaručiť komfort bývania vo Vašej stavbe či už v lete alebo v zime.

25. 09. 2017 - Voľba nekvalitnej tepelnej izolácie ako aj jej nesprávne uloženie, ktoré  ponúkajú neseriózne realizačné či obchodné firmy, nemusí spĺňať technologické požiadavky na zateplenie. Tým môže dochádzať až k jej degradácii a následne k poškodeniu strešnej časti stavby.

11. 05. 2018 - Aj tento rok organizovala Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) súťaž „DREVOSTAVBA ROKA“. Do súťaže bolo nominovaných 13 stavieb z hotových realizácií za minulý rok. Výsledky 7.ročníka tejto súťaže boli vyhlásené odbornou porotou na výstave CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2018 dňa 12.4.2018 – víťazom sa stala Vila v Záhorských Sadoch, ktorej zhotoviteľom bola spoločnosť Kontraktingu krov hrou, Kontrakting stavebné montáže Žilina. Tento objekt zároveň zvíťazil aj v internetovom hlasovaní. Je nám potešením, že sme sa zapojili pri výstavbe tejto stavby či už v prípravnej ako aj v realizačnej fáze zateplenia fúkanou celulózovou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS. Aplikácia si vyžadovala maximálnu odbornosť s dôrazom na detail. Bližšie informácie k tejto stavbe nájdete aj na nižšie uvedených odkazoch. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

11. 05. 2018 - Dňa 24.4.2018 sa v Žiline konalo každoročné Stretnutie aplikačných firiem. Za účasti pozvaných hostí popredného svetového výrobcu fúkaných izolácií firmy CIUR a.s. Brandýs nad Labem – p. Ing. Mojmíra Urbánka a p. Jána Horáka a zástupcov aplikačných firiem sme sa v tento deň venovali vyhodnoteniu predchádzajúceho roka, trendom a novinkám v oblasti fúkaných izolácií, vybraným typom aplikácií a možnostiam prezentácie. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

11. 05. 2018 - Po krátkom čase sme sa opäť vrátili do priestorov Agrokomplexu Nitra. V termíne od 19. do 22.4.2018 sme sa tento krát zúčastnili výstavy DOMEXPO – 13.ročníka komplexnej stavebnej výstavy a výstavy pre fotovoltiku a solárnu techniku. Na voľnej ploche sme prezentovali rozsiahlou expozíciou zameranou na fúkané izolácie spoločne s aplikačnou firmou z regiónu spoločnosťou DIMImax, spol. s r.o.. K už tradičnej vysokej účasti prispelo aj slnečné počasie. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

23. 03. 2018 - V dňoch 13. až 18. marca 2018 otvoril svoje brány areál AGROKOMPLEX Nitra, aby privítal dychtivých návštevníkov na výstave Nábytok a Bývanie 2018. Nás ste našli v sekcii Moderné drevostavby, kde sme počas týchto dní v našom stánku vybavili množstvo zákazníkov – boli predstavené naše fúkané tepelné izolácie, ktoré máme v ponuke ako jediný v širokej škále. Zároveň sme predstavili doteraz známe informácie vrátane noviniek v oblasti fúkaných izolácií a príslušenstva. Tejto akcie sme sa "už tradične" zúčastnili spoločne s aplikačnou firmou z regiónu – so spoločnosťou DIMImax, spol. s r.o. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

23. 03. 2018 - Dňa 6.3.2018 opäť prebehla vo výrobnom podniku CIUR a.s. Brandýs nad Labem pravidelná certifikácia aplikačných firiem aplikujúcich tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS a ostatné produkty z ponuky výrobcu. Certifikácia aplikačných firiem má priamu nadväznosť aj na plnenie záväzku vyplývajúceho z ISO, ktorým sa riadi výrobca tejto tepelnej izolácie. Súčasťou výkladu bolo oboznámenie tepelnej fyziky v nových typoch konštrukcií, ktoré obľubujú zákazníci CLIMATIZER-u PLUS s dôrazom na zameranie dodržiavania skladbových zložení. Na záver podujatia bola vykonaná aj písomná skúška zo znalosti aplikačných firiem. Dokumenty tejto certifikácie sú ako obvykle po mnohé roky k dispozícii u výrobcu tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS. Radi by sme pri tejto príležitosti opäť upozornili potenciálnych zákazníkov o celulózovú izoláciu, aby boli opatrní v dnešnom turbulentnom období v stavebníctve a aby si vyberali pre svoje realizácie skutočných odborníkov, ktorí sa aj reálne zúčastňujú na získavaní potrebných poznatkov k svojej práci. Opätovnú certifikáciu absolvovali aplikačné firmy z daných regiónov: p. Ing. Peter Beca, Michaľany p. Ing. Miroslav Čermák – TopTerm, Šintava p. Milan Laššák TEIDO, Oravská Lesná p. Jozef Meričko, Lukačovce p. Adam Turček, Partizánske GM-stav, s.r.o., Lučenec K-áčko spol. s r.o., Novoveská Huta MGoodhouse s.r.o., Spišská Nová Ves MK insulation, s.r.o., Ľubica VUNO HREUS, s.r.o., Žilina

23. 03. 2018 - V mesiaci február 2018 sa rozšírila sieť aplikačných firiem na Slovensku o novú aplikačnú firmu AMIN-PRO, s.r.o. p. Michala Andela z Lipovej (okres Nové Zámky). Školenie šikovných kolegov prebehlo úspešne počas dvoch pracovných dní – teoreticky a aj prakticky. Tešíme sa na nadchádzajúcu spoluprácu a prajeme veľa úspechov v spoločnom „fúkanom“ snažení. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.Online kalkulácia