ZAUJÍMAVOSTI


12. 11. 2019 - Dlhovekosť a kvalita výrobkov – to je dobré meno v očiach spotrebiteľa a v neposlednom rade kvalita vzťahov so zákazníkom s poctivým prístupom k nim. Firemné Oskary boli vyhlásené 7. ročník českého Goodwilla bol slávnostne vyhlásený 24.10.2019. Novinkou 7. ročníka bola kategória Made in Czechoslovakia, ktorá oceňuje firmy, ktoré pokračujú v tradičnom odkaze, aby šírili dobré meno, povesť českého priemyslu aj služieb v zahraničí, a vďaka ktorým pôvodná svetoznáma značka Made in Czechoslovakia ďalej žije. Na striebornej priečke sa v tejto kategórii umiestnil riaditeľ výroby a vývoja spoločnosti CIUR a.s. Mojmír Urbánek. GRATULUJEME!

28. 08. 2019 - V auguste sme robili zaujímavú realizáciu zateplenia podkrovia drevostavby fúkanou celulózovou izoláciou CLIMATIZER PLUS. Väzníková konštrukcia vytvorila v priestore nádhernú 7 m vysokú galériu. Materiál fúkaná celulózová tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS vyplní dokonale všetky priestory okolo drevených prvkov a vyplní bezo zvyšku všetky dutiny. Vďaka vysokej mernej tepelnej kapacite zanechá aj Vaše podkrovie v letných mesiacoch chladné. Potrebujete aj Vy zatepliť podkrovie ? Obráťte sa na nás, na špecialistov na fúkané izolácie.

21. 08. 2019 - V dňoch 22. až 25.8.2019 sme sa zúčastnili letnej výstavy Agrokomplex 2019 v Nitre - mohli ste sa u nás ochladiť na voľnej ploche M4, stánok č. 11 - zdravá fúkaná izolácia CLIMATIZER PLUS.

11. 06. 2019 - V dňoch 5.a 6. júna 2019 prebehlo u nás školenie novej aplikačnej firmy fúkaných izolácií. Počas 2 dvojdňového školenia pracovníci firmy INSTALEM, s.r.o. z Ladiec, ich šiesti pracovníci absolvovali teoretickú a praktickú časť školy fúkaných izolácií. Oboznámili sa so stavebnou fyzikou, správnou aplikáciu fúkaných izolácií a získali od nás naše viac ako 25 ročné know-how v oblasti fúkaných izolácií. Tešíme sa na spoluprácu kolegovia. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

09. 05. 2019 - S potešením sme prijali správu, že stavba, v ktorej sme aplikovali fúkanú celulózovú tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS bola úspešne ocenená ako Stavba roka bytový/rodinný dom za rok 2018. Na tejto stavbe sme sa zúčastnili ako dodávateľ tepelnej izolácie v spolupráci so stavebnou spoločnosťou Kontrakting stavebné montáže ako realizátora. Pri výstavbe tejto stavby sme sa podieľali či už v prípravnej ako aj realizačnej fáze. Aplikácia si vyžadovala maximálnu odbornosť s dôrazom na detail. Ocenenie Stavba roka je každoročne vyhlasovaná poprednými slovenskými protagonistami z oblasti stavebníctva (uvádzaní nižšie) – tento rok sa uskutočnil už v poradí 24.ročník tejto celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže. Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. kolektív VUNO HREUS, s.r.o. Zdroj: http://www.stavbaroka.eu/portfolio/ocenene-stavby-2018/

02. 04. 2019 - Po malej pauze sme sa na konci marca opäť zúčastnili výstavy CONECO v Bratislave (27.-30.3.2019). V areáli INCHEBA EXPO ste mali možnosť navštíviť našu expozíciu a vypočuť si novinky v oblasti fúkaných izolácií. Kolegovia ochotne povysvetľovali záujemcom možnosti aplikácie fúkanej celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS a taktiež aj ostatných fúkaných izolácií z našej ponuky. Tešíme sa aktívnej účasti firmy AMIN-PRO, s.r.o. v zastúpení p. Andela. Ďakujeme návštevníkom, ktorí si aj napriek slnečnému jarnému počasiu našli čas na návštevu tejto výstavy. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

21. 03. 2019 - Príjemným každoročným podujatím je Stretnutie aplikačných firiem z celého Slovenska. Tento rok sme sa stretli v prekrásnom prostredí Malej Fatry – na salaši SYREX. V utorok 19.3.2019 sme privítali pozvaných kolegov a hostí z výrobného závodu CIUR a.s. – p. Ing. Mojmíra Urbánka - riaditeľa výroby a vývoja a p. Jána Horáka - obchodného riaditeľa pre KZ. Na tejto akcii boli už tradične prezentované novinky, skúseností ako i postrehy z oblasti fúkaných izolácií. Po vyhodnotení a bilancovaní boli odmenené aplikačné firmy, ktoré boli úspešné v roku 2018. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok :-) ... kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

21. 03. 2019 - V dňoch 5. až 10. marca 2019 sa konala v areáli AGROKOMPLEX Nitra výstava Nábytok a Bývanie 2019. V našom stánku sme privítali množstvo zákazníkov – boli predstavené nielen všetky naše fúkané tepelné izolácie ale aj novinky v oblasti fúkaných izolácií a príslušenstva. Tejto akcie sme sa "už tradične" zúčastnili spoločne s aplikačnou firmou z regiónu – so spoločnosťou DIMI max, spol. s r.o. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

01. 03. 2019 - Pravidelná Certifikácia aplikačných firiem aplikujúcich tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS a ostatné produkty z ponuky výrobcu bola vykonaná dňa 13.2.2019 vo výrobnom podniku CIUR a.s. Brandýs nad Labem. Po teoretickej časti zameranej na dôležité technické informácie boli účastníci preskúšaní písomnými skúškami. Certifikácia aplikačných firiem má priamo nadväznosť aj na plnenie záväzku vyplývajúceho z ISO, ktorým sa riadi výrobca tejto tepelnej izolácie. Certifikáciu absolvovali aplikačné firmy: p. Ján Verešík, Banská Štiavnica AMIN-PRO, s.r.o., Lipová BEVANY s.r.o., Rožňava DIMImax, spol. s r.o., Topoľčianky TGH, spol. s r.o., Poprad VUNO HREUS, s.r.o. Žilina

01. 02. 2019 - Ako obvykle začiatkom roka je v Nemecku organizovaná medzinárodná stavebná výstava BAU v Mníchove. Tento rok v období 14.1. až 19.12019 predstavil výrobca CIUR a.s. tradičnú fúkanú celulózovú tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS v novej expozíciou vrátane 3D simulácie aplikácii. Ďakujeme aj slovenským návštevníkom, ktorí merali dlhšiu cestu na toto významné stavebné podujatie a tešíme sa na Vás aj na Vašich stavbách. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.Online kalkulácia