STAVBA ROKA BYTOVÝ/RODINNÝ DOM 2018


09. 05. 2019

S potešením sme prijali správu, že stavba, v ktorej sme aplikovali fúkanú celulózovú tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS bola úspešne ocenená ako Stavba roka bytový/rodinný dom za rok 2018. Na tejto stavbe sme sa zúčastnili ako dodávateľ tepelnej izolácie v spolupráci so stavebnou spoločnosťou Kontrakting stavebné montáže ako realizátora. Pri výstavbe tejto stavby sme sa podieľali či už v prípravnej ako aj realizačnej fáze. Aplikácia si vyžadovala maximálnu odbornosť s dôrazom na detail. Ocenenie Stavba roka je každoročne vyhlasovaná poprednými slovenskými protagonistami z oblasti stavebníctva (uvádzaní nižšie) – tento rok sa uskutočnil už v poradí 24.ročník tejto celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže. Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. kolektív VUNO HREUS, s.r.o. Zdroj: http://www.stavbaroka.eu/portfolio/ocenene-stavby-2018/


FOTOGALÉRIA:


Online kalkulácia