CERTIFIKÁCIA APLIKAČNÝCH FIRIEM 3-2018


23. 03. 2018

Dňa 6.3.2018 opäť prebehla vo výrobnom podniku CIUR a.s. Brandýs nad Labem pravidelná certifikácia aplikačných firiem aplikujúcich tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS a ostatné produkty z ponuky výrobcu. Certifikácia aplikačných firiem má priamu nadväznosť aj na plnenie záväzku vyplývajúceho z ISO, ktorým sa riadi výrobca tejto tepelnej izolácie. Súčasťou výkladu bolo oboznámenie tepelnej fyziky v nových typoch konštrukcií, ktoré obľubujú zákazníci CLIMATIZER-u PLUS s dôrazom na zameranie dodržiavania skladbových zložení. Na záver podujatia bola vykonaná aj písomná skúška zo znalosti aplikačných firiem. Dokumenty tejto certifikácie sú ako obvykle po mnohé roky k dispozícii u výrobcu tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS. Radi by sme pri tejto príležitosti opäť upozornili potenciálnych zákazníkov o celulózovú izoláciu, aby boli opatrní v dnešnom turbulentnom období v stavebníctve a aby si vyberali pre svoje realizácie skutočných odborníkov, ktorí sa aj reálne zúčastňujú na získavaní potrebných poznatkov k svojej práci. Opätovnú certifikáciu absolvovali aplikačné firmy z daných regiónov: p. Ing. Peter Beca, Michaľany p. Ing. Miroslav Čermák – TopTerm, Šintava p. Milan Laššák TEIDO, Oravská Lesná p. Jozef Meričko, Lukačovce p. Adam Turček, Partizánske GM-stav, s.r.o., Lučenec K-áčko spol. s r.o., Novoveská Huta MGoodhouse s.r.o., Spišská Nová Ves MK insulation, s.r.o., Ľubica VUNO HREUS, s.r.o., Žilina


FOTOGALÉRIA:


Online kalkulácia