PAPIEROM PROTI OHŇU ?


08. 07. 2020

Myslíte si, že to nejde? Iste, papier predsa horí! Lenže! Výrobky vychádzajúce z výrobných hál firmy CIUR a.s. dodávané a aplikované firmou VUNO HREUS s.r.o. už 30 rokov toto „obracajú naruby“. Aj keď ide o novinový papier pochádzajúci zo zberu, jeho vlastnosti prevtelené do tepelnej a akustickej izolácie CLIMATIZER PLUS sú takmer neuveriteľné. Zohrievajú a nehoria.

Aplikácia celulózovej izolácie CLIMATIZER PLUS metódou voľného fúkania

Princíp technológie výroby

Unikátna celulózová izolácia vzniká za pomoci patentovej výrobnej technológie patriacej v súčasnej dobe k najmodernejším svojho druhu vo svetovom meradle. Pre výrobu celulózovej izolácie CLIMATIZER PLUS je využívaný starý novinový papier, ktorý je vo veľkých patentovaných centrifúgach rozvlákňovaný. Pri teplote 80 °C potom prebehne impregnácia jednotlivých celulózových vlákien minerálnymi soľami: bórovou soľou a síranom horečnatým. Chemický „púder“ tvorený touto nezávadnou potravinárskou chémiou (!), je pri výrobe dokonale spojený, natavený na toto celulózové vlákno. Tým je zaistená dostatočná odolnosť proti ohňu, plesniam, biologickým škodcom a tiež dlhodobá životnosť. Celý systém výroby je riadený a kontrolovaný – ako inak, počítačom. Výsledný produkt je určený na fúkanie do stropov, stien, podláh, novostavieb alebo aj starších domov.

Balenie celulózovej izolácie CLIMATIZER PLUS

 

 

Technické vlastnosti

Po aplikácii tejto fúkanej tepelnej izolácie do stavebného objektu je tento chránený pred zimou ale aj letným prehrievaním. Vysvetlíme si najprv letné prehrievanie. Vrstva tepelnej izolácie funguje tak, že vydrží nahrievanie slniečkom celý letný deň, energiu akumuluje a neprepustí teplo dovnútra obytných priestorov. Tepelná zotrvačnosť celulózy je v porovnaní s ostatnými  izolantmi dvojnásobná. Tak dlho nedokáže odolávať žiadny iný izolačný materiál. CLIMATIZER PLUS má totiž vysokú mernú tepelnú kapacitu: cd = 1.919 až 2.142 J / kg.K, čo je 2 x viac ako pri minerálnej izolácii, pene alebo polystyréne. Rovnako to prebieha aj v zime: schopnosť zadržať teplo a neprepustiť ho von v zimných mesiacoch je podobná a tiež nemá konkurenciu. Takže – kým svieti cez deň slniečko, ste chránení pred teplom a nemusíte  obytné priestory chladiť, spíte pokojne a spokojne. A keď je vonku zima a kúrite, vaše teplo zostáva uchránené doma a spíte pokojne a spokojne.

 

Regulácia vlhkostná

Ako neprekonateľná sa dá charakterizovať schopnosť celulózovej izolácie pracovať s vlhkosťou. Keď je v miestnosti príliš vlhko, dokáže stav regulovať tým, že časť vlhkosti pojme do svojej štruktúry. Akonáhle sa situácia obráti, vypúšťa CLIMATIZER PLUS vlhkosť späť do ovzdušia. Udržuje sa tak nielen stála a príjemná, ale aj zdraviu prospešná mikroklíma. Zaujímavo funguje schopnosť celulózových vlákien pri eliminácii tepelných mostov a vlhnutí  prvkov stavebnej konštrukcie. Ak sa napríklad v niektorom zo stavebných detailov vyskytne rosenie (rosný bod, občasné hromadenie vlhkosti, vlhké steny a pod.), celulóza vlhkosť vstrebe a podobne ako pijak distribuuje do väčšej plochy s nižším % nasiaknutím. Miesto tak zostáva suché, vlhkosť prakticky zanikne tým, že sa „roztiahne“ do veľkej plochy a po zmene klimatických podmienok sa stratí spôsobom, aký bol popísaný vyššie. Na rozdiel od iných izolácií teda vlhkosť nezostáva v mieste a vy nemáte doma plesne.

Aj Vila Záhorské Sady má steny zateplené celulózovou izoláciou CLIMATIZER PLUS

 

Papierom proti plameňu

Táto vlastnosť  je tá najviac prekvapivá schopnosť CLIMATIZER-u PLUS. Jeho vysoká požiarna odolnosť  je paradoxne oveľa lepšia ako u mnohých iných typoch izolantov. Ako vidíte na  ilustračnom obrázku, izolácia  je priamo „pálená“ plynovým horákom. Tejto teplote a priamemu ohňu dokáže odolávať až 30 minút (u samozhášavého polystyrénu a sklenej vaty môžeme hovoriť o odolnosti v rade niekoľko minút). Ako je to možné pri papieri?  Je to troška o stavebnej chémii. Kryštalická voda obsiahnutá v prísadách minerálnych solí, použitých pri výrobe izolácie, sa vplyvom teploty uvoľňuje a vytvára tzv. reakciu náhleho navlhnutia. K tomu sa pridáva pomalé odhorievanie vlákniny – jav podobný ako u masívneho dreva, keď zuhoľnatená vrstva bráni rýchlemu odhoreniu. Dodajme len, že majiteľ ruky na obrázku je stále medzi nami a autor článku mal možnosť mnohokrát ju aj osobne stisnúť pri osobných stretnutiach.

Celulózová izolácia CLIMATIZER PLUS a priamy oheň

 

 

Ekológia

Celulózová izolácia CLIMATIZER PLUS  je ekologicky šetrný výrobok, o čom svedčí certifikát Nature Plus No. 0107-1502-135-1. Toto ocenenie sa udeľuje, lebo pri výrobe sa využíva zberový papier a keď po mnohých desiatkach rokov životnosť izolácie skončí, môžu ju vaši vnuci ekologicky a bez vysokých nákladov ekologicky zlikvidovať. A to nie spálením. Táto na dotyk príjemná a zdravotne neškodná celulózová vlna sa dá uložiť na kompost,  alebo – ešte lepšie – využiť ako hnojivo na záhony, kde sa rozloží. Množstvo stavieb zateplených fúkanou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS je príkladom toho, že takto zateplené stavby ekologickým izolačným materiálom slúžia k spokojnosti majiteľov domov aj bytoviek desiatky rokov.


FOTOGALÉRIA:


Online kalkulácia