ODVETRANÁ FASÁDA


18. 06. 2020

Odvetraná fasáda

 

Odvetraná fasáda s celulózovou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS

Jednou z možností zateplenia fasády rodinného domu je systém odvetranej fasády s nástrekom tepelnej celulózovej izolácie CLIMATIZER PLUS. Odvetraná fasáda pozostáva z nosného roštu do ktorého sa celulózová izolácia CLIMATIZER PLUS buď nastrieka alebo pri väčších hrúbkach nafúka do pripravenej dutiny. Izolácia musí byť prekrytá vetrotesnou difúznou fóliou, v tomto prípade bola použitá tkanina pro clima SOLITEX WA. Medzi izoláciou a finálnym obkladom je vzduchová medzera, ktorá slúži na odvedenie vlhkosti z konštrukcie von.  Odvedenie vlhkosti z konštrukcie do vzduchovej medzery zabezpečí aj zdravá fúkaná celulózová izolácia CLIMATIZER PLUS, ktorá dokáže efektívne pracovať s vlhkosťou a transportovať ju do vzduchovej medzery, tým pádom je zabezpečená dlhodobá životnosť a funkčnosť fasády bez plesní. Vďaka vysokej mernej tepelnej kapacite celulózovej izolácie CLIMATIZER PLUS zabránime prehrievaniu stien v letných mesiacoch. Ďalšou výhodou je, obzvlášť pri renovácií fasád starších rodinných domov, že pomocou roštu si vieme vyrovnať aj väčšie nerovnosti stien na týchto stavbách. Tým, že izoláciu striekame alebo fúkame do pripravenej konštrukcie, vieme vytvoriť celistvú izolačnú vrstvu bez tepelných mostov a ľubovoľnej hrúbky.  Finálny obklad je možné riešiť v závislosti od preferencií investora napr. drevený obklad, cetris dosky a rôzne ďalšie varianty.

 

revitalizácia staršieho RD s celulózovou izoláciou CLIMATIZER PLUS v odvetranej fasáde

revitalizácia staršieho RD s celulózovou izoláciou CLIMATIZER PLUS v odvetranej fasáde

 

príprava nosného krížového roštu, ktorým si zrovnáme a pripravíme fasádu na nový obklad, zároveň nám vytvorí konštrukciu pre nastriekanie celulózovej izolácie Climatizer Plus

 

nástrek celulózovej izolácie Climatizer Plus do dreveného roštu, hrúbka nástreku izolácie bola od 12 - 15 cm

 

orezanie, zarovnanie nastriekanej vrstvy celulózovej izolácie Climatizer Plus

 

  

zarovnaná celistvá vrstva izolácie kopíruje každý detail konštrukcie

 

zarovnaná celistvá vrstva izolácie kopíruje každý detail konštrukcie

 

prekrytie izolačnej vrstvy vetrotesnou difúznou tkaninou proclima SOLITEX WA, ktorá zlepší difúziu vodných pár smerom do prevetrávanej dutiny

 

montáž finálneho fasádneho obkladu

 

finálny výsledok po dokončení fasády


FOTOGALÉRIA:


Online kalkulácia