VÝROBA FÚKANEJ IZOLÁCIE


25. 05. 2020

Výroba fúkanej celulózovej izolácie CLIMATIZER PLUS spoločnosťou CIUR a.s. Brandýs nad Labem.

Od svojho založenia v roku 1991 patrí česká rodinná firma CIUR a.s. k svetovej špičke v oblasti výroby celulózových vlákien na báze recyklovaného papiera.

Vo výrobnom závode v Brandýse nad Labem spracováva viac ako 50 tisíc ton druhotných surovín ročne.

Tri samostatné výrobné technológie produkujú viac ako 56 výrobkov v 84 modifikáciách. Jedná sa o celulózové, minerálne vlákna a tiež rôzne zmesi vlákien.

Produkcia firmy je rozdelená do troch hlavných smerov:

Izolácie - tepelné, zvukové a požiarne,

Priemyselná vlákna - pre cestné staviteľstvo, hutnícky, energetický a automobilový, filmový priemysel,

TZB - technické zariadenia budov.

Notoricky známa myšlienka o triedení odpadu a kladnom počínaní a o tom, ako sa správať ekologicky, je vec jedna. Každý z nás robí rád veci, ktoré majú zmysel. Ale viete, na aký účel sa práve tento Váš skvelý prírodu šetriaci počin ďalej využije?

Výrobca spoločnosť CIUR organizujeme zbery papiera. Školy odmeňuje a vystavuje im certifikát

 

Základnou surovinou na výrobu CLIMATIZER PLUS je novinový papier, ten je v základe veľkým zdrojom celulózového vlákna. Využijeme všetku dovezenú surovinu. Nič nezostáva nazmar. Ďalšia surovina sa využije na produkty firmy CIUR ako sú granule pre asfaltové zmesi, substráty pre poľnohospodárske plodiny a klíčky, podstielka pre domácich miláčikov a mnoho iných produktov od firmy CIUR.

Zavážanie surovinu na triediacu linku

 

Zberné vozy dopravia surovinu priamo k výrobcovi CIUR a.s.  na triediacu linku. Tu nastupuje nielen technika, ale náročná práca v mieste triedenia. Triedenie sa stále kontroluje a vykonáva vizuálne.

 

Balenie a štítkovanie vytriedenej suroviny

 

Surovina, ktorá prešla triediacou linkou je označená štítkom, ktorý definuje jej ďalšie využitie. Každé vytriedené balenie je teda jasne identifikovateľné a surovina je označená dátumom, unikátnymi kódy, zložením a inými dôležitými údajmi pre výrobný proces.

Rozvlákňovanie suroviny a výroba produktu

 

Proces pokračuje vo výrobnej hale, kam sú balenia s vytriedenou surovinou prevážané. Tu dochádza k rozvlákňovaniu suroviny a výrobe vlastného produktu. V prípade výrobnej linky zdravej fúkanej izolácie sú do materiálu pridávané rôzne prísady a prímesi, ktoré sa musia do produktov pridávať pre zvýšenie odolnosti proti ohňu, zvýšenie odolnosti proti hlodavcom a pod.

Balenie produktu

 

Ak surovina prejde výrobným procesom, musí sa samozrejme zabaliť do finálnej podoby. Súčasťou výrobnej linky je baliaci stroj, ktorý naplní vrecká daným množstvo zdravej fúkanej izolácie. Výhodou takto spracovaného materiálu je jeho komprimácia. Tzn. že sa surovina dostane na stavbu v stave tak, aby zbytočne nezaberala prepravný priestor a nezaťažovala tak zbytočne dopravu a tým aj životné prostredie.

Značenie produktov unikátnymi kódmi

 

Zabalené a napaletované vrecia s CLIMATIZER PLUS-om dostanú opäť unikátny kód výroby, ktorý označuje predovšetkým dátum a čas vyrobeného materiálu. Tým je výrobok jasne identifikovateľný. Z výrobnej haly sa celé paletové balenia dostávajú na sklad, kde trávia minimum času. Vo väčšine prípadov sú ešte "za horúca" expedované do sveta k ďalšej aplikácii. Už teraz sa na Vás teší, že zateplí práve Váš dom.

... a na záver reportáž z výroby: https://www.youtube.com/watch?v=CJaZ3CS0wEI

 

 

 


FOTOGALÉRIA:


Online kalkulácia