CERTIFIKÁCIA APLIKAČNÝCH FIIRIEM


14. 06. 2017

Pravidelná Certifikácia aplikačných firiem aplikujúcich tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS a ostatné produkty z ponuky výrobcu bola vykonaná dňa 20.3.2017 vo výrobnom podniku CIUR a.s. Brandýs nad Labem. Po teoretickej časti zameranej na dôležité technické informácie boli účastníci preskúšaní písomnými skúškami. Certifikácia aplikačných firiem má priamo nadväznosť aj na plnenie záväzku vyplývajúceho z ISO, ktorým sa riadi výrobca tejto tepelnej izolácie. Opätovnú certifikáciu absolvovali aplikačné firmy: p. Michal Čermák, Bratislava p. Ján Verešík, Banská Štiavnica BEVANY s.r.o., Rožňava DIMImax, spol. s r.o., Topoľčianky LK-Servis Slovakia, s.r.o. TECTUM NOVUM a.s., Zemné TGH, spol. s r.o., Poprad VUNO HREUS, s.r.o. Žilina


FOTOGALÉRIA:


Online kalkulácia