ZAUJÍMAVOSTI


02. 04. 2019 - Po malej pauze sme sa na konci marca opäť zúčastnili výstavy CONECO v Bratislave (27.-30.3.2019). V areáli INCHEBA EXPO ste mali možnosť navštíviť našu expozíciu a vypočuť si novinky v oblasti fúkaných izolácií. Kolegovia ochotne povysvetľovali záujemcom možnosti aplikácie fúkanej celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS a taktiež aj ostatných fúkaných izolácií z našej ponuky. Tešíme sa aktívnej účasti firmy AMIN-PRO, s.r.o. v zastúpení p. Andela. Ďakujeme návštevníkom, ktorí si aj napriek slnečnému jarnému počasiu našli čas na návštevu tejto výstavy. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

21. 03. 2019 - Príjemným každoročným podujatím je Stretnutie aplikačných firiem z celého Slovenska. Tento rok sme sa stretli v prekrásnom prostredí Malej Fatry – na salaši SYREX. V utorok 19.3.2019 sme privítali pozvaných kolegov a hostí z výrobného závodu CIUR a.s. – p. Ing. Mojmíra Urbánka - riaditeľa výroby a vývoja a p. Jána Horáka - obchodného riaditeľa pre KZ. Na tejto akcii boli už tradične prezentované novinky, skúseností ako i postrehy z oblasti fúkaných izolácií. Po vyhodnotení a bilancovaní boli odmenené aplikačné firmy, ktoré boli úspešné v roku 2018. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok :-) ... kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

21. 03. 2019 - V dňoch 5. až 10. marca 2019 sa konala v areáli AGROKOMPLEX Nitra výstava Nábytok a Bývanie 2019. V našom stánku sme privítali množstvo zákazníkov – boli predstavené nielen všetky naše fúkané tepelné izolácie ale aj novinky v oblasti fúkaných izolácií a príslušenstva. Tejto akcie sme sa "už tradične" zúčastnili spoločne s aplikačnou firmou z regiónu – so spoločnosťou DIMI max, spol. s r.o. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

01. 03. 2019 - Pravidelná Certifikácia aplikačných firiem aplikujúcich tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS a ostatné produkty z ponuky výrobcu bola vykonaná dňa 13.2.2019 vo výrobnom podniku CIUR a.s. Brandýs nad Labem. Po teoretickej časti zameranej na dôležité technické informácie boli účastníci preskúšaní písomnými skúškami. Certifikácia aplikačných firiem má priamo nadväznosť aj na plnenie záväzku vyplývajúceho z ISO, ktorým sa riadi výrobca tejto tepelnej izolácie. Certifikáciu absolvovali aplikačné firmy: p. Ján Verešík, Banská Štiavnica AMIN-PRO, s.r.o., Lipová BEVANY s.r.o., Rožňava DIMImax, spol. s r.o., Topoľčianky TGH, spol. s r.o., Poprad VUNO HREUS, s.r.o. Žilina

01. 02. 2019 - Ako obvykle začiatkom roka je v Nemecku organizovaná medzinárodná stavebná výstava BAU v Mníchove. Tento rok v období 14.1. až 19.12019 predstavil výrobca CIUR a.s. tradičnú fúkanú celulózovú tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS v novej expozíciou vrátane 3D simulácie aplikácii. Ďakujeme aj slovenským návštevníkom, ktorí merali dlhšiu cestu na toto významné stavebné podujatie a tešíme sa na Vás aj na Vašich stavbách. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

11. 05. 2018 - Aj tento rok organizovala Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) súťaž „DREVOSTAVBA ROKA“. Do súťaže bolo nominovaných 13 stavieb z hotových realizácií za minulý rok. Výsledky 7.ročníka tejto súťaže boli vyhlásené odbornou porotou na výstave CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2018 dňa 12.4.2018 – víťazom sa stala Vila v Záhorských Sadoch, ktorej zhotoviteľom bola spoločnosť Kontraktingu krov hrou, Kontrakting stavebné montáže Žilina. Tento objekt zároveň zvíťazil aj v internetovom hlasovaní. Je nám potešením, že sme sa zapojili pri výstavbe tejto stavby či už v prípravnej ako aj v realizačnej fáze zateplenia fúkanou celulózovou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS. Aplikácia si vyžadovala maximálnu odbornosť s dôrazom na detail. Bližšie informácie k tejto stavbe nájdete aj na nižšie uvedených odkazoch. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

11. 05. 2018 - Dňa 24.4.2018 sa v Žiline konalo každoročné Stretnutie aplikačných firiem. Za účasti pozvaných hostí popredného svetového výrobcu fúkaných izolácií firmy CIUR a.s. Brandýs nad Labem – p. Ing. Mojmíra Urbánka a p. Jána Horáka a zástupcov aplikačných firiem sme sa v tento deň venovali vyhodnoteniu predchádzajúceho roka, trendom a novinkám v oblasti fúkaných izolácií, vybraným typom aplikácií a možnostiam prezentácie. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

11. 05. 2018 - Po krátkom čase sme sa opäť vrátili do priestorov Agrokomplexu Nitra. V termíne od 19. do 22.4.2018 sme sa tento krát zúčastnili výstavy DOMEXPO – 13.ročníka komplexnej stavebnej výstavy a výstavy pre fotovoltiku a solárnu techniku. Na voľnej ploche sme prezentovali rozsiahlou expozíciou zameranou na fúkané izolácie spoločne s aplikačnou firmou z regiónu spoločnosťou DIMImax, spol. s r.o.. K už tradičnej vysokej účasti prispelo aj slnečné počasie. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

23. 03. 2018 - V dňoch 13. až 18. marca 2018 otvoril svoje brány areál AGROKOMPLEX Nitra, aby privítal dychtivých návštevníkov na výstave Nábytok a Bývanie 2018. Nás ste našli v sekcii Moderné drevostavby, kde sme počas týchto dní v našom stánku vybavili množstvo zákazníkov – boli predstavené naše fúkané tepelné izolácie, ktoré máme v ponuke ako jediný v širokej škále. Zároveň sme predstavili doteraz známe informácie vrátane noviniek v oblasti fúkaných izolácií a príslušenstva. Tejto akcie sme sa "už tradične" zúčastnili spoločne s aplikačnou firmou z regiónu – so spoločnosťou DIMImax, spol. s r.o. kolektív VUNO HREUS, s.r.o.

23. 03. 2018 - Dňa 6.3.2018 opäť prebehla vo výrobnom podniku CIUR a.s. Brandýs nad Labem pravidelná certifikácia aplikačných firiem aplikujúcich tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS a ostatné produkty z ponuky výrobcu. Certifikácia aplikačných firiem má priamu nadväznosť aj na plnenie záväzku vyplývajúceho z ISO, ktorým sa riadi výrobca tejto tepelnej izolácie. Súčasťou výkladu bolo oboznámenie tepelnej fyziky v nových typoch konštrukcií, ktoré obľubujú zákazníci CLIMATIZER-u PLUS s dôrazom na zameranie dodržiavania skladbových zložení. Na záver podujatia bola vykonaná aj písomná skúška zo znalosti aplikačných firiem. Dokumenty tejto certifikácie sú ako obvykle po mnohé roky k dispozícii u výrobcu tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS. Radi by sme pri tejto príležitosti opäť upozornili potenciálnych zákazníkov o celulózovú izoláciu, aby boli opatrní v dnešnom turbulentnom období v stavebníctve a aby si vyberali pre svoje realizácie skutočných odborníkov, ktorí sa aj reálne zúčastňujú na získavaní potrebných poznatkov k svojej práci. Opätovnú certifikáciu absolvovali aplikačné firmy z daných regiónov: p. Ing. Peter Beca, Michaľany p. Ing. Miroslav Čermák – TopTerm, Šintava p. Milan Laššák TEIDO, Oravská Lesná p. Jozef Meričko, Lukačovce p. Adam Turček, Partizánske GM-stav, s.r.o., Lučenec K-áčko spol. s r.o., Novoveská Huta MGoodhouse s.r.o., Spišská Nová Ves MK insulation, s.r.o., Ľubica VUNO HREUS, s.r.o., ŽilinaOnline kalkulácia