ZATEPLENIE CELULÓZOU

Zateplenie celulózou má svoju históriu už v dávnej minulosti. Tento spôsob zateplenia sa k nám dostal v období 90.tych rokov, kedy sa trh otvoril aj pre celulózové izolácie. Práca s touto izoláciou je komfortná pre aplikátora a tento nie je nútený doslova utekať z izolovaného prostredia. CLIMATIZER PLUS ako máloktorá celulózová izolácia má špecifickú formulu skladby zloženia prímesí a tým je v podstate jedinečná pre aplikácie zateplenia celulózou. Jedná sa o formulu zloženia, ktorá je veľmi priaznivá pre životné prostredie a pre tých, ktorí majú zateplené celulózou.


PREČO PRÁVE MY? O CLIMATIZER PLUS IZOLÁCIE STRIECH IZOLÁCIE STROPOV IZOLÁCIE STIEN PASÍVNE STAVBY
FÚKANÁ IZOLÁCIATEPELNÁ IZOLÁCIAZATEPLENIE DOMUZATEPLENIE CELULÓZOUPARTNERSKÉ STRÁNKY