TEPELNÁ IZOLÁCIA CLIMATIZER

PREČO PRÁVE MY?

Všetci hovoria, že je dôležitá cena. My hovoríme, že cena má byť primeraná ponuke a kvalite, preto sme pripravili túto sekciu – prečo si máte vybrať správne nás.

Vznik našej firmy sa datuje od roku 1989 a používanie značky VUNO HREUS od roku 1990 – už v tomto období bolo hlavným zameraním vykonávanie tepelných izolácií – úzka špecializácia pre tepelné izolácie.

Vyvíjanie vlastného kontaktného zatepľovacieho systému v roku 1990 v spolupráci s výrobcami vláknitých izolácií a výrobcami ľahčených omietkových tepelnoizolačných hmôt v súčinnosti s Výskumným ústavom Zlín.

Od roku 1991 aktívna spolupráca a vzájomná výmena informácií s výrobcom tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS v každodennej praxi a naše pôsobenie v ČSFR ako aplikačná firma.

Našim záujmom nie je len obchodná stránka ale vo veľkej miere technické odborné poradenstvo pre zákazníka, aby bolo zabudovanie tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS čo najoptimálnejšie v daných konštrukciách.

Zdokonaľovanie sa – certifikácia. Preškolenie aplikačných firiem v pravidelných intervaloch 2 rokov s následným preverením znalostí aplikačných firiem je prínosom pre zvyšovanie kvalifikácie aplikátorov a firiem, zavádzanie nových aplikačných možností, využívanie nových technológií.

Podieľanie sa na riešení a vývoji nových konštrukcií drevených stavieb s výrobcami takýchto stavieb.

Vybavenie aplikačných firiem kvalitnými aplikačnými zariadeniami a spolupráca s výrobcom týchto zariadení pri konzultovaní potrieb pri aplikáciách.

Spolupodieľanie sa s výrobcom tepelnej izolácie a výrobcami drevených konštrukcií pri skúšaní týchto nových konštrukcií pre zavádzanie v praxi.

Vybavenie rôznymi typmi kvalitných aplikačných zariadení či technického vybavenia pre potreby aplikačných firiem.

Pre lepšiu identifikáciu pre našich zákazníkov zavádzame jednotnú grafiku na aplikačných vozidlách, s takto označenými vozidlami sa môžete stretnúť vo Vašich regiónoch.

 

Používanie toho istého tepelno izolačného materiálu v období dvoch desaťročí jednej a tej istej značky a kvality ja pre nás veľkou devízou a prínosom v našich skúsenostiach v prospech každého nášho zákazníka.

Spokojnosť našich zákazníkov v tomto období dvoch desaťročí hovorí o prípadnom Vašom správnom rozhodnutí.

 

V prvom rade by sme Vám chceli poďakovať, že ste si našli čas prečítať vyššie uvedené a dostali ste sa až sem, na záver chceme dodať: 

Vráťme sa späť k tepelným izoláciám, ktorých životnosť má byť životnosťou stavby a k ich opravám sa neradi vraciame. Jednopodlažný rodinný dom so zastavanou plochou cca 100 m2 môže stáť stavebníka v závislosti od regiónu a dostupnosti pozemku už od 120.000 €. Komplexné zateplenie takéhoto domu Vás môže vyjsť zhruba do 5 % z obstarávacej ceny. Toto je položka, ktorá je veľakrát alfou a omegou či a koľko by sa dalo ešte ušetriť na zateplení domu. Verte, že je to veľkým omylom a tepelná izolácia a jej prevedenie je minimálne tak dôležité ako ostatné stavebné materiály či prvky, ktoré dotvárajú dizajn - takže v tomto prípade nie je na mieste šetriť. Toto je tiež jedna zo skúseností, s ktorými sa občas stretávame pri realizácii zateplenia, ktorému sa naša spoločnosť venuje už dve desaťročia.

V obchodnom mene spoločnosti používame aj moje meno už spomenutých 20 rokov. Je pre mňa a pre nás výzvou, aby toto meno bolo aj je zárukou garancie a serióznosti našej spoločnosti pre zákazníka. Toto je zároveň aj krédom pre naše ďalšie snaženie sa do budúcnosti.

Peter Hreus


PREČO PRÁVE MY? O CLIMATIZER PLUS IZOLÁCIE STRIECH IZOLÁCIE STROPOV IZOLÁCIE STIEN PASÍVNE STAVBY
FÚKANÁ IZOLÁCIATEPELNÁ IZOLÁCIAZATEPLENIE DOMUZATEPLENIE CELULÓZOUPARTNERSKÉ STRÁNKY