CERTIFIKÁTY

Po kliknutí na príslušný certifikát sa Vám tento zobrazí vo vyššom rozlíšení.

Sme dodávateľ s tradíciou, o ktorého sa môžte spoľahlivo oprieť... 

 

Prehlásenie výrobciu CIUR a.s. - deklarácia životnosti - otvoriť dokument

Prestížna európska certifikácia NATURE PLUS® pre CLIMATIZER PLUS®  otvoriť dokument

 

Certifikovaná aplikačná firma
(pre aplikáciu tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS)

Firma VUNO HREUS je teoreticky
i prakticky poučená a preškolená
o vlastnostiach a spracovaní izolácie.
Má odbornú spôsobilosť k vykonávaniu izolačných prác s materiálom
CLIMATIZER PLUS.
 
Certifikát preukázania zhody
pre CLIMATIZER PLUS pre SR
 
Certifikát preukazuje zhodu vlastností stavebného výrobku s technickými špecifikáciami a právnymi predpismi vydávaný na základe priebežných
inšpekcií TSÚS.
 
Certifikát potvrdenia zhody systému riadenia akosti pre celulózové vlákna a výrobky ISO 9001:2001

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda systému riadenia akosti pre výrobu
a dodávku celulózových vlákien
a výrobkov z nich s normou ČSN EN
ISO 9001:2001.
 
Zastúpenie CIUR a.s. v SR firmou VUNO HREUS

Poverenie k zastupovaniu spoločnosti
CIUR a.s. v SR na základe zmlúv
o výhradnom predaji
.
 
Protokol - stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti

 

 
 
 
Ekologický šetrný výrobok pre materiál CLIMATIZER PLUS

Po splnení náročných testov sme získali certifikát o zapožičaní ochrannej známky Ekologický šetrný výrobok pre materiál CLIMATIZER PLUS.
 
CE certifikát

Tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS získala zatiaľ ako jediná fúkaná tepelná izolácia na Slovensku a v Čechách európsky atest pod označením ETA-06/0086 – vydané Nemeckým inštitútom pre stavebnú techniku v Berlíne 18.4.2006.
 
Klasifikácia reakcie na oheň – zaradenie do skupiny B-s1-d0

Stanovenie klasifikácie reakcie na oheň
 
FERMACELL certifikát

Požiarna odolnosť pre konštrukciu: Montovaná stena FERMACELL s drevenou nosnou konštrukciou s použitím fúkanej celulózovej tepelnej izolácie.

 


PREČO PRÁVE MY? O CLIMATIZER PLUS IZOLÁCIE STRIECH IZOLÁCIE STROPOV IZOLÁCIE STIEN PASÍVNE STAVBY
FÚKANÁ IZOLÁCIATEPELNÁ IZOLÁCIAZATEPLENIE DOMUZATEPLENIE CELULÓZOUPARTNERSKÉ STRÁNKY