PROFIL SPOLOČNOSTI

Naša spoločnosť VUNO HREUS vznikla v roku 1989 so zameraním a úzkou špecializáciou na vykonávanie tepelných izolácií. V 90.-tych rokoch sme vyvíjali vlastný zatepľovací systém na báze vláknitých izolácií. V roku 1991 sme aktívne začali spolupracovať so spoločnosťou CIUR a.s. Brandýs nad Labem – s jedným z popredných svetových výrobcov fúkanej celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS. Následne sme začali túto spoločnosť zastupovať v SR. Za obdobie viac ako 20 rokov na slovenskom trhu pôsobíme prostredníctvom siete certifikovaných aplikačných firiem, ktoré sú pravidelne certifikované. Našim záujmom nie je len obchodná stránka ale vo veľkej miere technické odborné poradenstvo pre zákazníka, aby bolo zabudovanie tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS čo najoptimálnejšie v daných konštrukciách. Podieľame sa aj na riešení a vývoji nových konštrukcií drevených stavieb, skladbových zložení pre nízkoenergetické a pasívne stavby s výrobcami či realizátormi takýchto stavieb. Aplikačné firmy sú vybavené kvalitnými aplikačnými zariadeniami a máme nadviazanú úzku spolupráca s výrobcom týchto zariadení pri konzultovaní potrieb pri aplikáciách a špeciálnych riešeniach.


Používanie toho istého tepelno izolačného materiálu v období viac ako dvoch desaťročí jednej a tej istej značky a kvality ja pre nás veľkou devízou a prínosom v našich skúsenostiach v prospech každého nášho zákazníka. Spokojnosť našich zákazníkov za uplynulé obdobie hovorí o Vašom prípadnom správnom rozhodnutí pre využitie tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS

 

V obchodnom mene spoločnosti používame aj moje meno už spomenutých viac ako 20 rokov. Je pre mňa a pre nás výzvou, aby toto meno bolo a aj je zárukou garancie a serióznosti našej spoločnosti pre zákazníka. Toto je zároveň aj krédom pre naše ďalšie snaženie sa do budúcnosti.


Peter Hreus
konateľ


PREČO PRÁVE MY? O CLIMATIZER PLUS IZOLÁCIE STRIECH IZOLÁCIE STROPOV IZOLÁCIE STIEN PASÍVNE STAVBY
FÚKANÁ IZOLÁCIATEPELNÁ IZOLÁCIAZATEPLENIE DOMUZATEPLENIE CELULÓZOUPARTNERSKÉ STRÁNKY