Fotogaléria

Dvojplášťové strechy rodinných domov

riešenie v celku jednoduché - pomocou aplikačných hadíc dopravovaná tepelná izolácia do izolovaného priestorumedzistrešný priestor rodinného domu pred aplikáciou tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUSpred zateplením dvojplášťovej strechy, ktorá bola realizovaná lepenými nosníkmi, čim boli vytvorené jednotlivé komory pre izolovaniezateplenie dvojplášťovej strechy, ktorá bola realizovaná lepenými nosníkmi, čim boli vytvorené jednotlivé komory pre izolovanie
riešenie v celku jednoduché - pomocou aplikačných hadíc dopravovaná tepelná izolácia do izolovaného priestorumedzistrešný priestor rodinného domu pred aplikáciou tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUSpred zateplením dvojplášťovej strechy, ktorá bola realizovaná lepenými nosníkmi, čim boli vytvorené jednotlivé komory pre izolovaniezateplenie dvojplášťovej strechy, ktorá bola realizovaná lepenými nosníkmi, čim boli vytvorené jednotlivé komory pre izolovanie
zafúkanie dvojplášťovej strechy rodinného domu pri nižšej svetlosti medzipriestoruzafúkanie dvojplášťovej strechy rodinného domu pri vyššej svetlosti medzipriestorumedzistrešný priestor rodinného domu po aplikácii tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS - jedna z veľmi žiadaných aplikáciívlezové okno dvojplášťovej strechy rodinného domu
zafúkanie dvojplášťovej strechy rodinného domu pri nižšej svetlosti medzipriestoruzafúkanie dvojplášťovej strechy rodinného domu pri vyššej svetlosti medzipriestorumedzistrešný priestor rodinného domu po aplikácii tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS - jedna z veľmi žiadaných aplikáciívlezové okno dvojplášťovej strechy rodinného domu

Na začiatok stránky

Dvojplášťové strechy panelových domov

S nadmerným únikom tepla sa môžeme stretnúť aj pri dvojplášťových strechách panelových domov. Od osemdesiatych rokov minulého storočia sa vyvíjali rôzne typy dvojplášťových plochých striech. Charakteristickým prvkom väčšiny realizovaných dvojplášťových striech je malá hrúbka vzduchovej vrstvy. Tepelno izolačná vrstva bola vytváraná z vláknitých materiálov vo forme rohoží, ktorá bola uložená na železobetónovej nosnej konštrukcii dolného plášťa. Horný plášť bol vyhotovený na báze dreva alebo ľahkých betónov. Čas a poveternostné podmienky preverili takéto strechy. Nedostatočne riešená hydroizolácia ako aj nedodržanie technologických postupov pri izolovaní je charakteristickým znakom niektorých stavieb. Môžeme si všimnúť odtápanie snehu, nasledovné hromadenie sa vody vo zvodoch a vytváranie nebezpečných namŕzajúcich cencúľov a v neposlednom rade veľké prehrievanie stropných konštrukcií podstrešných bytov, to svedčí o nadmernom úniku tepla. V rámci rekonštrukcií bytov dochádza vo veľkej miere k výmene okien a výplní, čo je určite kladom, avšak teplo, ktoré sa infiltrovalo prostredníctvom špár a netesností v tomto prípade zvýši svoj únik cestou menšieho odporu – stropom. Riešením je napríklad dodatočná tepelná izolácia dvojplášťových striech „fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS.

dvojplášťová strecha panelového domu po zrealizovaní, vetranie medziplášťa aktívnymi hlavicamipohľad do motylíkovej dvojplášťovej strechy panelového domu, zdegradované sklenné vlákno ako bývalá stávajúca izoláciadvojplášťová strecha tvorená oceľovou priehradovou konštrukciou v pôvodnom stave pred zateplením – v takejto konštrukcii v podstate ani nie je možné dokonale uložiť doskovú izoláciudvojplášťová strecha panelového domu po aplikácii s nižšou objemovou hmotnosťou
dvojplášťová strecha panelového domu po zrealizovaní, vetranie medziplášťa aktívnymi hlavicamipohľad do motylíkovej dvojplášťovej strechy panelového domu, zdegradované sklenné vlákno ako bývalá stávajúca izoláciadvojplášťová strecha tvorená oceľovou priehradovou konštrukciou v pôvodnom stave pred zateplením – v takejto konštrukcii v podstate ani nie je možné dokonale uložiť doskovú izoláciudvojplášťová strecha panelového domu po aplikácii s nižšou objemovou hmotnosťou
realizácia zateplenia v obmedzenom priestorerealizácia zateplenia v obmedzenom priestoredvojplášťová strecha panelového domu, v ktorej boli použité ako tepelná izolácia perlitové vrecia, nedostatočne uložené vytvárajúce v spojoch veľké množstvo tepelných mostovdvojplášťová strecha s tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS po aplikácii s nízkou objemovou hmotnosťou pred montážou aktívnej hlavice pre vetranie
realizácia zateplenia v obmedzenom priestorerealizácia zateplenia v obmedzenom priestoredvojplášťová strecha panelového domu, v ktorej boli použité ako tepelná izolácia perlitové vrecia, nedostatočne uložené vytvárajúce v spojoch veľké množstvo tepelných mostovdvojplášťová strecha s tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS po aplikácii s nízkou objemovou hmotnosťou pred montážou aktívnej hlavice pre vetranie
aktívna hlavica po montážipolyfunkčný objekt, ktorého medziplášť je vytvorený styčníkovou konštrukciou, zafúkaním vznikla monolitne zaizolovaná plochanázorná aplikácia izolácie polyfunkčného objektuaplikačný otvor na dvojplášťovej streche panelového domu
aktívna hlavica po montážipolyfunkčný objekt, ktorého medziplášť je vytvorený styčníkovou konštrukciou, zafúkaním vznikla monolitne zaizolovaná plochanázorná aplikácia izolácie polyfunkčného objektuaplikačný otvor na dvojplášťovej streche panelového domu
zateplená dvojplášťová strecha panelového domu s riešením detailu odvetrania aktívnou hlavicoudvojplášťové strechy na priemyselných objektoch už majú riešenie - sú izolované tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUSdvojplášťová strecha po aplikácii tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS
zateplená dvojplášťová strecha panelového domu s riešením detailu odvetrania aktívnou hlavicoudvojplášťové strechy na priemyselných objektoch už majú riešenie - sú izolované tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUSdvojplášťová strecha po aplikácii tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS

Na začiatok stránky

Šťukátorové stropy

jedna z obľúbených aplikácií, izolácia šťukátorových stropovuvoľnenie záklopovej dosky pred aplikáciouaplikácia tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS do dutiny šťukátoraaplikácie tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS do dutiny štukátora
jedna z obľúbených aplikácií, izolácia šťukátorových stropovuvoľnenie záklopovej dosky pred aplikáciouaplikácia tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS do dutiny šťukátoraaplikácie tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS do dutiny štukátora
možnosť kontroly aplikácie, je jednoduchá aj pre zákazníkadokonalé okopírovanie izolovaného priestoru je naozaj v každom detailepomocou aplikačných hadíc je vykonanie izolácie komfortné, bez väčších nárokovdnes sú to už stovky rodinných domov so zatepleným šťukátorovým stropom
možnosť kontroly aplikácie, je jednoduchá aj pre zákazníkadokonalé okopírovanie izolovaného priestoru je naozaj v každom detailepomocou aplikačných hadíc je vykonanie izolácie komfortné, bez väčších nárokovdnes sú to už stovky rodinných domov so zatepleným šťukátorovým stropom
otvorenie stropu môže byť vykonané rôznym spôsobomotvorenie stropu môže byť vykonané rôznym spôsobomkomfortná aplikácia
otvorenie stropu môže byť vykonané rôznym spôsobomotvorenie stropu môže byť vykonané rôznym spôsobomkomfortná aplikácia

Na začiatok stránky

Bungalovy a styčníkové konštrukcie

Čoraz väčšmi rozšírenou sa stáva výstavba rodinných domov typu bungalov, ktorých stropná konštrukcia je tvorená buď betónovou dekou alebo ako jednoduchá konštrukcia tvorená styčníkovou konštrukciou, na ktorej je podvesený podhľad. Aplikácia v tomto prípade spočíva vo voľnom nafúkaní tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS o požadovanej priemernej hrúbke s dôrazom na detaily pri napojení obvodovej a stropnej časti. Aplikácia minimalizuje tepelné mosty, ktoré môže vytvárať zložitejšia časť styčníkovej konštrukcie – izoláciu nie je potrebné náročne rezať, primeriavať a ukladať. Vzhľadom na to, že sa jedná o nevyužívaný podstrešný priestor, nevyžaduje prekrytie záklopom a pohyb po ploche je zabezpečený pomocou technických lávok alebo premostení. Tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS má dôvodné opodstatnenie v takýchto konštrukciách a to aj z hľadiska užívania v letnom režime, kedy dochádza k prehrievaniu medzistrešného priestoru. Z pohľadu prehrievania strešných konštrukcií CLIMATIZER PLUS je tepelná izolácia, ktorá veľmi dobre odoláva sálavému teplu, zabezpečuje tepelnú pohodu - v zime teplo a v lete príjemný chládok Jej vlastnosť v odolávaní sálavému teplu je až dvojnásobne vyššia v porovnaní s minerálnou alebo sklenou vatou.

Normová hodnota mernej tepelnej kapacity je nameraná skúšobňou CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Praha cd = 2020 J/kg.K, príklad pre porovnanie: merné teplo sklenej vaty je cd = 940 J/kg.K alebo kamennej vlny cd = 880 J/kg.K.

Na začiatok stránky

Aplikácie s masívnou hrúbkou pre nízkoenergetické stavby a pasívne domy

Nízkoenergetické a pasívne domy majú nízku alebo extrémne nízku spotrebu tepla. Aby sa do nich mohlo dostávať tak málo energie a napriek tomu v nich zostávalo príjemná tepelná pohoda, je potrebné teplo úzkostlivo chrániť. Pravdepodobne najdôležitejšou súčasťou NED a PD je silná vrstva tepelnej izolácie, ktorá výrazne znižuje tepelné straty a prináša domu radu ďalších výhod.
Fúkaná celulózová tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS je vhodným riešením pre vyplnenie stavebných konštrukcií NED a PD aplikáciou s masívnou hrúbkou.
Pri požiadavkách na aplikáciu tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS do nízkoenergetických a pasívnych stavieb je vždy vhodné najprv vlastné predstavy konzultovať s aplikačnou firmou pre stanovenie najvhodnejšieho postupu prevedenia. Dosahuje sa tak maximálna efektivita práce. Popri významných výhodách prináša pri správnej aplikácii táto metóda i možné finančné úspory.

Na začiatok stránky

Praktické ukážky – aplikácie pre nízkoenergetické domy a pasívne stavby

Mať istotu, že Váš dodávateľ odborne rastie a zdokonaľuje sa, je jedným z kritérií, ktoré hovorí v prospech výberu firmy, ktorá Vám napríklad zateplí nízkoenergetický alebo pasívny dom, kde je potreba použitia masívnych hrúbok tepelnej izolácie. Aj z tohto dôvodu vykonávame stretnutia aplikačných firiem, ktoré majú k dispozícii strojné vybavenie pre potrebu aplikácií s vysokou objemovou hmotnosťou. Školenia prebiehajú výsostne na praktickej odbornej rovine, kde sa na pripravených maketách realizujú jednotlivé aplikácie a to až do hrúbok takmer 400 mm. K týmto aplikáciám jednoznačne patrí skúsenosť z predošlých obdobných stavieb a správny výber špeciálnych koncoviek pre takéto aplikácie. Na fotkách je možné vidieť, že CLIMATIZER PLUS v kombinácii so správnou aplikáciou a použitím je pre zákazníka – staviteľa tá správna voľba. Moduly sú vyrobené v reálnych veľkostiach a a upravené pre rôzne povrchové materiály, s ktorými prichádzame do styku priamo na nízkoenergetických a pasívnych stavbách. Zvládnutie našich kolegov aplikátorov takýchto aplikácií je zvládnuté na úrovni, za ktorú sa nemusia hanbiť a na druhej strane staviteľ – zákazník sa môže obrátiť so spokojnosťou na takéhoto dodávateľa zateplenia vlastniaceho aplikačné zariadenie pre aplikácie s vysokou objemovou hmotnosťou. Pričom pokrytie týchto aplikačných firiem s takýmito zariadeniami je celoplošné v rámci celého Slovenska .

Na začiatok stránky

Okály

Jednoducho okál. Tak si viac - menej verejnosť zvykla hovoriť svojho času v období sedemdesiatych a osemdesiatych rokov o montovaných stavbách, ktoré začínajú svoju históriu v okrajových častiach miest. V niektorých okáloch sa stretávame s nedodržaním technologickej disciplíny, pričom v obvodových konštrukciách dochádza k zosúvaniu izolačných pásov a to spôsobom ich upadania, čím vznikajú dosť výrazné tepelné mosty v horných pasážach týchto obvodových konštrukcií. Nie celkom dokonalé, niekedy možno aj nevhodné, riešenie týchto navrhnutých skladieb ako aj poddimenzovanie konštrukcií z hľadiska prestupu tepla, toto sú problémy, s ktorými sa dnes ľudia, ktorí vlastnia a obývajú takéto stavby, môžu stretnúť. Takéto defekty vyskytujúce sa v týchto konštrukciách je možné samozrejme riešiť ale už za trochu náročnejšie sanácie. Jedna z možností sanácie spočíva v tom, že vonkajšie opláštenie tejto budovy sa odstráni, pričom sa stávajúca tepelná izolácia taktiež sanuje. Vzniknutý priestor je samozrejme potrebné ošetriť, prípadne vystaviť z hľadiska statiky niektoré drevené prvky, uzatvorením stávajúcej konštrukcie dnes už s možnosťou použitia difúzne otvorených materiálov tak, aby dochádzalo k správnemu vetraniu tepelnej izolácie a dodatočného doplnenia tepelnej izolácie. Toto dodatočné doplnenie tepelnej izolácie môže spočívať aj v tom, že vzniklá dutina sa vyfúka tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS. Ďalším z problémov okálov, aj keď nie až tak vypuklým, je nedostatočná vrstva tepelnej izolácie na stropných konštrukciách pri bungalovových typoch stavieb resp. nedôsledne položená rohož tepelnej izolácie. Jedná sa o stropné konštrukcie, ktoré vytvára tzv. zhlábaná väzníková konštrukcia, ktorú dnes skôr poznáme pod názvom styčníková konštrukcia. V tomto prípade pri riešení problému si dodatočné doplnenie tepelnej izolácie prostredníctvom zafúkania tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS zákazník ani nevšimne. Jedná sa o metódu voľného zafúkania stropnej konštrukcie, kde je izolácia doplnená pneumaticky pomocou dopravných hadíc. Pri zafúkaní dôjde k vyplneniu všetkých konštrukčných detailov, ktoré prinášajú styčníkové konštrukcie.
Vzhľadom k tomu, že montované stavby sú v prevažnej miere z drevných materiálov, tak celulózová izolácia CLIMATIZER PLUS a tento drevný materiál v symbióze veľmi dobre fungujú a ich izolačné vlastnosti sú výrazne lepšie ako v pôvodnej konštrukcii.

Na začiatok stránky

Použitie pri rekonštrukcii staršieho podkrovia, použitie pri výstavbe nového podkrovia

Dodržanie technologických postupov
P
re aplikáciu izolovania klasického podkrovia je potrebné dodržať technologický postup skladieb obdobný ako pri izolovaní napr. doskovým materiálom t.j. odvetrávacia časť tepelnej izolácie a parotesná zábrana s malou zmenou v tom, že interiérový obklad prípadne sadrokartón sa montuje pred aplikáciou tepelnej izolácie (samozrejme pri požiadavke zvláštnych riešení je možné použiť skladbu, v ktorej sú radené parobrzdné materiály).


Odvetrávaciu časť môže tvoriť paropriepustná kontaktná fólia, ktorá je správne napnutá a prelepená v spojoch (ako predpisuje výrobca takýchto fólií) alebo toto odvetranie môže byť riešené inštaláciou drevovláknitých materiálov, ktoré sa prichytávajú na pomocné hranolčeky stávajúceho podkrovia.

V prípade čoraz viac obľúbených sadrokartónových konštrukcií táto tepelná izolácia okopíruje a vyplní nadstavovací rošt, čím sú opäť eliminované tepelné mosty. Na fotkách je možné vidieť rekonštrukciu podkrovia s nadstavením konštrukcií pre hrúbku izolácie a vytvorenie odvetrania drevovláknitou doskou ako aj aplikácie v novostavbách pri zafukávaní izolovaného prostredia s použitím paropriepustnej kontaktnej fólie. V prípade, že krov podkrovia ešte nemá strešnú krytinu, zo skúseností môžeme odporúčať riešenie vytvorenia záklopu na krove buď doskami alebo veľkoplošnými platňami OSB, čo sa nám javí komfortnejšie riešenie z hľadiska realizácie a vyhnutia sa úskaliam, ktoré veľakrát pripravujú montáže rôznych typov fólií a v neposlednej miere aj ich aplikácia podľa technologického predpisu.

Výhody riešenia
J
ednoduchá manipulácia, tzn. bez náročného merania, rezania a ukladania. Zateplenie je riešené v každom detaile, kopírovanie nerovností izolovaného prostredia. Pri zatepľovaní šikmých častí sa objemová hmotnosť mení podľa sklonu konštrukcie. Najčastejšie sa konštrukcie plnia z priestoru nad klieštinami do pripravenej dutiny.

Na začiatok stránky

Použitie v drevostavbách

názorná ukážka - zafúkanie kolmej steny na skúšobnej makete, aplikácia s vysokou objemovou hmotnosťounázorná ukážka - zafúkanie kolmej steny na skúšobnej makete, aplikácia s vysokou objemovou hmotnosťounázorná ukážka - zafúkanie kolmej steny na skúšobnej makete, aplikácia s vysokou objemovou hmotnosťounázorná ukážka - zafúkanie kolmej steny na skúšobnej makete, aplikácia s vysokou objemovou hmotnosťou
názorná ukážka - zafúkanie kolmej steny na skúšobnej makete, aplikácia s vysokou objemovou hmotnosťounázorná ukážka - zafúkanie kolmej steny na skúšobnej makete, aplikácia s vysokou objemovou hmotnosťounázorná ukážka - zafúkanie kolmej steny na skúšobnej makete, aplikácia s vysokou objemovou hmotnosťounázorná ukážka - zafúkanie kolmej steny na skúšobnej makete, aplikácia s vysokou objemovou hmotnosťou
jedno z efektívnych riešení - zafúkanie obvodových konštrukcií koncovkou X-Jetriešenie zafúkania sadrokartónových priečoriešenie zafúkania sadrokartónových priečokriešenie zafúkania sadrokartónových priečok
jedno z efektívnych riešení - zafúkanie obvodových konštrukcií koncovkou X-Jetriešenie zafúkania sadrokartónových priečoriešenie zafúkania sadrokartónových priečokriešenie zafúkania sadrokartónových priečok
aplikácie tepelných izolácií sú v riešení detailovaplikácie tepelných izolácií sú v riešení detailovdrevodom vytvorený sendvičovou konštrukciou zrubového vzhľaduaplikácia do sendvičovej konštrukcie
aplikácie tepelných izolácií sú v riešení detailovaplikácie tepelných izolácií sú v riešení detailovdrevodom vytvorený sendvičovou konštrukciou zrubového vzhľaduaplikácia do sendvičovej konštrukcie
riešenie nízkoenergetických či pasívnych domov v spojitosti s dokonalou izoláciouaplikácia pod OSB dosku špeciálnou koncovkou X-JETzafúkanie steco elementov drevostavbycelodrevená kompozícia skeletu pred aplikáciou tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS
riešenie nízkoenergetických či pasívnych domov v spojitosti s dokonalou izoláciouaplikácia pod OSB dosku špeciálnou koncovkou X-JETzafúkanie steco elementov drevostavbycelodrevená kompozícia skeletu pred aplikáciou tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS
zafúkanie pripravenej konštrukcie pred ukážkou zrealizovaného detailutepelná izolácia CLIMATIZER PLUS po aplikácii s vysokou objemovou hmotnosťou vykazuje stabilitu v konštrukcii, pričom je možné názorne demontovať obkladovú časť pre prehliadku izolovaného prostredia
zafúkanie pripravenej konštrukcie pred ukážkou zrealizovaného detailutepelná izolácia CLIMATIZER PLUS po aplikácii s vysokou objemovou hmotnosťou vykazuje stabilitu v konštrukcii, pričom je možné názorne demontovať obkladovú časť pre prehliadku izolovaného prostredia
výstavba rekreačného drevodomu s aplikáciou CLIMATZER-u PLUS v obvodovej konštrukcii a zateplením nad krokvamivýstavba rekreačného drevodomu s aplikáciou CLIMATZER-u PLUS v obvodovej konštrukcii a zateplením nad krokvamivýstavba rekreačného drevodomu s aplikáciou CLIMATZER-u PLUS v obvodovej konštrukcii a zateplením nad krokvami
výstavba rekreačného drevodomu s aplikáciou CLIMATZER-u PLUS v obvodovej konštrukcii a zateplením nad krokvamivýstavba rekreačného drevodomu s aplikáciou CLIMATZER-u PLUS v obvodovej konštrukcii a zateplením nad krokvamivýstavba rekreačného drevodomu s aplikáciou CLIMATZER-u PLUS v obvodovej konštrukcii a zateplením nad krokvami

Na začiatok stránky

Použitie v drevostavbách - domy z drevených segmentov

Jednou z možností je aj aplikácia v drevostavbách, ktoré sú postavené zo segmentov. Jedná sa o aplikácie s vysokou objemovou hmotnosťou a dôrazom na dôkladné vyplnenie izolovaného prostredia. Takéto realizácie sa vykonávajú už aj na Slovensku.

Na začiatok stránky

Použitie v bytovej výstavbe

použitie tepelnej izolácie pre bytové jednotky, komplexné zateplenie podkrovných či stropných konštrukciípoužitie tepelnej izolácie pre bytové jednotky, komplexné zateplenie podkrovných či stropných konštrukciízafúkanie panelových stropných konštrukcií bytových jednotiekzateplenie obytných celkov - voľné zafúkanie styčníkových konštrukcií
použitie tepelnej izolácie pre bytové jednotky, komplexné zateplenie podkrovných či stropných konštrukciípoužitie tepelnej izolácie pre bytové jednotky, komplexné zateplenie podkrovných či stropných konštrukciízafúkanie panelových stropných konštrukcií bytových jednotiekzateplenie obytných celkov - voľné zafúkanie styčníkových konštrukcií
zafúkaná styčníková konštrukcia
zafúkaná styčníková konštrukcia

Na začiatok stránky

Riešenie detailu zateplenia stropu

príprava konštrukcie pre zateplenie s podvesenou sadrokartónovou konštrukcioupríprava konštrukcie pre zateplenie s podvesenou sadrokartónovou konštrukciou - všimnime si prípravy prerušenia tepelných mostovzafúkaním konštrukcie vznikla dokonale odizolovaná sadrokartónová podhľadová konštrukciazafúkaním konštrukcie vznikla dokonale odizolovaná sadrokartónová podhľadová konštrukcia
príprava konštrukcie pre zateplenie s podvesenou sadrokartónovou konštrukcioupríprava konštrukcie pre zateplenie s podvesenou sadrokartónovou konštrukciou - všimnime si prípravy prerušenia tepelných mostovzafúkaním konštrukcie vznikla dokonale odizolovaná sadrokartónová podhľadová konštrukciazafúkaním konštrukcie vznikla dokonale odizolovaná sadrokartónová podhľadová konštrukcia
realizovaná stavba
realizovaná stavba

Na začiatok stránky

Zateplenie priemyselných objektov typu PUMS

obľúbené aplikácie priemyselných hál - medzistrešná konštrukciaobľúbené aplikácie priemyselných hál - medzistrešná konštrukciapriemyselných hál - medzistrešná konštrukcia
	

aplikácia voľným zafúkaním zabezpečuje aplikátorovi možnosť riešiť každý detail konštrukcieaplikácia voľným zafúkaním zabezpečuje aplikátorovi možnosť riešiť každý detail konštrukcie
obľúbené aplikácie priemyselných hál - medzistrešná konštrukciaobľúbené aplikácie priemyselných hál - medzistrešná konštrukciapriemyselných hál - medzistrešná konštrukcia aplikácia voľným zafúkaním zabezpečuje aplikátorovi možnosť riešiť každý detail konštrukcieaplikácia voľným zafúkaním zabezpečuje aplikátorovi možnosť riešiť každý detail konštrukcie
zafúkanie stropu profilu PUMS v každom detailezafúkanie stropu profilu PUMS v každom detailezafúkanie stropu profilu PUMS v každom detailezafúkanie stropu profilu PUMS v každom detaile
zafúkanie stropu profilu PUMS v každom detailezafúkanie stropu profilu PUMS v každom detailezafúkanie stropu profilu PUMS v každom detailezafúkanie stropu profilu PUMS v každom detaile

Na začiatok stránky

Možnosť komfortného riešenia zateplenia stropu s prekrytím difúzne otvorenou paropriepustnou fóliou

rekonštrukcia budovy s nadstavboupri rekonštrukcii strechy príprava pre aplikáciu tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUSpri rekonštrukcii strechy príprava pre aplikáciu tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUSaplikácia s dodatočných prekrytím tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS
rekonštrukcia budovy s nadstavboupri rekonštrukcii strechy príprava pre aplikáciu tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUSpri rekonštrukcii strechy príprava pre aplikáciu tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUSaplikácia s dodatočných prekrytím tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS
po aplikácii tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUSpo aplikácii tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS
po aplikácii tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUSpo aplikácii tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS

Na začiatok stránky

pro clima - použitie inteligentných membrán a parobŕzd

Na začiatok stránky

Protikondenzačné nástreky materiálom CLIMATIZER PLUS s možnosťou farebnej povrchovej úpravy

Jednou s ďalších možností aplikácie tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS je aj aplikácia zameraná na nástreky studených striech a konštrukcií, na ktorých vzniká v prechodnom období vplyvom náhlych zmien teploty kondenzát, ktorý následne odkvapkáva. Strechy so zaizolovaným podhľadom a aplikovaným nástrekom sú teplejšie a množstvo kondenzátu sa objemovo zmenší a zároveň časť napriek tomu vniknutého kondenzátu sa dočasne pojme do izolácie. Vďaka prírodnej schopnosti celulózovej izolácie, rýchlo odvádzať vodu z miesta vlhšieho prostredia do suchšieho, sa nástreková vrstva opäť rýchlo vysuší a je pripravená na ďalší cyklus. Strechy, kde nie je podhľad sú obvykle konštruované pre skladovanie tovaru, ktorý nepotrebuje vykurovanie, buď sa iba temperuje na teploty nad bodom mrazu alebo sa vôbec nekúri. V tomto prípade ku kondenzácii dochádza vplyvom rozdielnych teplôt na vonku a vnútri objektu a to hlavne v prechodných mesiacoch jari a jesene. Strecha v nočných a skorých ranných hodinách predstavuje najchladnejšiu plochu v hale, a preto na nej kondenzuje značné množstvo vodných pár z interiéru. Tieto pary môžu často i namrznúť na inovať. Podobne ako v predchádzajúcom prípade je nástrek schopný čiastočne kondenzácii zabrániť a čiastočne prípadný kondenzát pohltiť a v priebehu dňa ho opäť odpariť bez toho, aby dochádzalo k odkvapkávaniu. Vďaka vysokej priľnavosti nástreku k podkladu sa nevytvárajú žiadne kondenzačné mikropriestory, kde by sa skondenzovaná voda hromadila.

Na začiatok stránky

Tepelno-izolačné nástreky

Pre možnosti rozšírenia aplikácií napríklad v drevostavbách, kde je vítané, aby jednotlivé technologické postupy nadväzovali v krátkych časových intervaloch na seba a tým bol dodržiavaný harmonogram výstavby, sme v júni 2009 vykonali skúšobné aplikácie polosuchých nástrekov pomocou novej sady vysokotlakového čerpadla M 4 s pozitívnym výsledkom. Tieto skúšky prebehli v priestoroch našej spoločnosti, kde sme detailne vykonali množstvo skúšobných aplikácií v rôznych pozíciách. Jedná sa o nástreky tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS s jemným zvlhčením materiálu, kde sa eliminuje množstvo vlhka v aplikovanom izolante. Opäť aj pri tomto nástreku sú eliminované tepelné mosty, keďže izolácia je vytváraná v izolovanom prostredí. Pri nástrekoch v interiérovej časti sú prekryté rozvody v detaile, čo pri doskovej izolácii je veľmi obtiažné dosiahnuť. Na fotkách je možné vidieť príprava pred aplikáciou, aplikácie, kontrolné merania. Aplikácia otvára nové možnosti v použití CLIMATIZER-u PLUS v drevostavbách a zvyšuje profesionalitu aplikačných firiem pre vykonávanie týchto prác.

Na začiatok stránky

Protikondenzačné nástreky pre poľnohospodárske objekty

Opodstatnenie protikondenzačných nástrekov pre poľnohospodárske objekty má veľký význam. Niektoré prestrešenia a tzv. suché prístrešky bývajú prekryté zväčša trapézovými plechmi, na ktorých pri striedaní teplotných režimov vzniká množstvo kondenzu, ktorý steká alebo vykvapkáva do okolia.  Uskladňovanie krmív, prípravkov pre úpravu pôdy, či ďalších potrebných zmesí pre živočíšnu výrobu si mnohokrát vyžaduje skutočne suchý priestor, aby nedochádzalo k vyplavovaniu koncentrovaných solí resp. nežiaducemu vplyvu vody na uskladnený materiál či seno. Je to aj z dôvodu ochrany vodných zdrojov a ekosystému ako takého. Použitím protikondenzačného nástreku tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS je možné eliminovať tento nedostatok vyplývajúci zo spomínaných konštrukcií. Tepelná izolácia je nanesená zo spodnej časti plechu, ktorý tvorí strešnú krytinu. Týmto sa zamedzí k tzv. poteniu plechu a následnému vykvapkávaniu kondenzu. Takýmto spôsobom je možné ošetriť aj veľké plechové strechy, ktoré prekrývajú jazdiarne koní prípadne majú ostatné iné využitie. V takýchto aplikáciách je protikondenzačný nástrek aj účinná ochrana zníženia šírenia sa hluku prostredníctvom odrazu od neošetrených plechových častí.

Kvalitný chov si vyžaduje kvalitné krmivá a ich správny spôsob uskladnenia.

Na začiatok stránky

Odvetraná fasáda

V apríli 2008 prebehla zatiaľ jediná montáž fasádneho systému Novabrik na Slovensku a v Čechách s použitím tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS. Pre ukážku si môžete pozrieť postup prác na tejto stavbe – od vizualizácie až po ukončenie.

Vzorová stavba pre SR - spojitosť esteticky a dizajne zaujímavého riešenia fasády s výbornou funkčnosťou a difúzne otvorenou konštrukciou.

Tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS je nastriekaná do vopred pripraveného roštu, čo zabezpečí bezkotevnú aplikáciu a vyplnenie izoláciou konštrukčných prvkov a prípadných nerovností v každom detaile. CLIMATIZER PLUS svojimi vlastnosťami sa dá povedať patrí medzi jeden z najvhodnejších materiálov pre takéto použitie - ako je už spomenuté: aplikácia v každom detaile, veľmi dobré vlastnosti z hľadiska vlhkostného režimu, z hľadiska ochrany konštrukcie, z dôvodu prehrievania v letných mesiacoch a v neposlednej miere ekologické vlastnosti. Izolácia bude prekrytá vetrotesniacou a difúzne otvorenou fóliou, ktorá zvýši komfort aplikovanej izolácie a zamedzí hĺbkovému prevetrávaniu a negovaniu izolačných vlastností. Pre túto aplikáciu bola vybraná fólia SOLITEX WA od popredného výrobcu značky pro clima. V konštrukcii pokračuje rošt, ktorým je predsadená obkladová časť systému Novabrik. Sortiment vonkajšieho ukončenia fasády je široký, je na zákazníkovi, čo zvolí či už z hľadiska estetiky, finančných nárokov ...

Na začiatok stránky

Stavby zo slamy a hliny-ekostavby

Kompozícia prírodných materiálov
Nemenej zaujímavým riešením je aj použitie v tzv. „ekostavbách“, ktoré sú realizované v duchu použitia ekologických materiálov a návratu k technológiám našich dedov a pradedov – s použitím stavebných materiálov, o ktorých sa zatiaľ rozprávalo len z poznatkov realizácií zo zahraničia, ako sú slama, hlina, drevo, nepálená tehla, celulózová izolácia ... Prišla doba, kedy už o tom nemusíme rozprávať len sprostredkovane ale máme staviteľov, ktorí použitie menovaných materiálov dokážu zakomponovať vo svojej stavbe v prospech životného prostredia a zdravého životného štýlu. Realizácia tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS spočívala v aplikácii masívnej hrúbky na stropnú konštrukciu s dôrazom na naviazanie obvodovej kolmej izolácie zo slamy na izoláciu vodorovnú a vyplnenie detailov vyplývajúcich z členitosti nosných prvkov stropnej konštrukcie.

Na začiatok stránky

Zvukovo izoláčné dosky WOLF realizácie odhlučnenia

Na začiatok stránky


PREČO PRÁVE MY? O CLIMATIZER PLUS IZOLÁCIE STRIECH IZOLÁCIE STROPOV IZOLÁCIE STIEN PASÍVNE STAVBY
FÚKANÁ IZOLÁCIATEPELNÁ IZOLÁCIAZATEPLENIE DOMUZATEPLENIE CELULÓZOUPARTNERSKÉ STRÁNKY