IZOLÁCIE STIEN

Do optimálne pripravenej konštrukcie možno tepelnú izoláciu vyplniť pri zvýšenej objemovej hmotnosti s preplnením. Použitá objemová hmotnosť sa zvyšuje od 35 kg/m3 postupne podľa sklonu izolovanej konštrukcie.

Pri kolmých stenách a priečkach sa potom pohybuje okolo 60 až 65 kg/m3. Zmenu objemovej hmotnosti možno jednoducho meniť reguláciou aplikačného stroja, ktorý potom udržuje nastavené parametre. Najčastejšie sa konštrukcie plnia z priestoru nad klieštinami do pripravenej dutiny. Zateplenie konštrukcie je rovnako možné vyplnením predvŕtaným  aplikačným otvorom pomocou špeciálnej koncovky na zafúkanie X – JET.


PREČO PRÁVE MY? O CLIMATIZER PLUS IZOLÁCIE STRIECH IZOLÁCIE STROPOV IZOLÁCIE STIEN PASÍVNE STAVBY
FÚKANÁ IZOLÁCIATEPELNÁ IZOLÁCIAZATEPLENIE DOMUZATEPLENIE CELULÓZOUPARTNERSKÉ STRÁNKY