IZOLÁCIE STROPOV

S nadmerným únikom tepla sa môžeme stretnúť aj pri stropných konštrukciách na rodinných domov postavených v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch predchádzajúceho storočia, tzv. „šťukátorových stropoch“./ palachy atď.../

Stropy mali trámovú konštrukciu, ktorá bola zo strany interiéru obitá riedkym debnením. Na debnenie sa pribíjali trstinové rohože, a potom sa stropy omietali omietkovou hmotou. Zo strany exteriéru (povaly) sa hrady opäť uzatvorili dreveným debnením a vo väčšine prípadov sa na toto debnenie nanášal tzv. škvarový poter. Podľa vtedajších staviteľov mala vzniknutá vzduchová medzera pôsobiť ako izolačná vrstva.

Riešením je dodatočné zateplenie stavieb so zachovanou dutinou v stropnej konštrukcii „ fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS. Prístup do izolovaného priestoru získame vytvorením aplikačných otvorov, prípadne uvoľníme záklopovú dosku. Pomocou aplikačného zariadenia a aplikačných hadíc materiál pneumaticky dopravíme do pripraveného priestoru, čím sa odstráni akákoľvek ručná manipulácia s materiálom na stavbe. V stropnej konštrukcii takto vznikne monolitne zaizolovaná plocha, pričom izolácia okopíruje izolovaný priestor – nosníky, priečky, atď.

Tento spôsob aplikácie minimalizuje tepelné mosty.

 


PREČO PRÁVE MY? O CLIMATIZER PLUS IZOLÁCIE STRIECH IZOLÁCIE STROPOV IZOLÁCIE STIEN PASÍVNE STAVBY
FÚKANÁ IZOLÁCIATEPELNÁ IZOLÁCIAZATEPLENIE DOMUZATEPLENIE CELULÓZOUPARTNERSKÉ STRÁNKY